Història

Cap a finals del 1904, dins d’una crisi alimentària general, a Calella es varen reunir una colla de treballadors (pescadors, agricultors i del tèxtil) amb la finalitat de poder obtenir aliments bàsics per a les seves famílies i, com a conseqüència, varen decidir de crear una cooperativa de consum. Seguidament, varen demanar, al Governador Civil de Barcelona, el permís pertinent per a la constitució d’una cooperativa de consum.

Finalment, al no ser impugnat ni discutit per ningú, el 15 de març del 1905, per invitació prèvia del Sr. Joaquim Castellà es portar a terme la primera reunió d’aprovació dels estatuts i del nomenament de la junta directiva que va quedar formada per:

President: Antonio Castells

Vice-president: Enrique Freixenet

Secretari: Vicente Pastor

Tresorer: José Ramón

Comptador: José Vergés

Vocal 1er.: Joaquín Castellà

Vocal 2on: José Matas

El magatzem de compra-venda es va ubicar en el carrer Marina (actual Anselm Clavé).

Com que es donava el cas que, en alguns períodes de l’any, no hi havia diners per comprar aliments, la cooperativa fiava. Cada soci tenia una llibreta on se’l hi apuntava el que anava comprant fins que venien millors èpoques i ho pagava. D’aquesta manera, fiant-los, es millorava la condició econòmica i social dels seus afiliats.

El 1906 es comença a implementar el sistema mètric decimal (fins aleshores tot es comptava pel sistema antic de pesos i mesures).

El 1908 es varen comprar uns terrenys (al carrer Església 97, avui 203) per a la construcción de la central.

L'any 1920 s'implanta la norma de pagar un subsidi, a la família, pel cas de la mort d'un soci.

L’any 1925 s’encunyen monedes pròpies (de la Cooperativa) per a ús exclusiu de les compres a les botigues de l’entitat.

L’any 1932 s’obre una sucursal al carrer Bisbe Sivilla, 1 (de lloguer) per poder així atendre millor els socis de la zona sud de Calella. Aquest mateix edifici passa a ser de propietat l’any 1934.

L’any 1935, degut a la bonança econòmica del moment, es compraren dues finques en el carrer Jovara, 119-121 (actualment 287-289) antiga Fàbrica Nicolau.

L’any 1939 (un cop acabada la guerra) els socis de la Cooperativa es veuen obligats a comprar amb les “cartillas de racionamiento”.

L’any 1940 s’editen nous estatuts ordenats pel “Ministeria de Trabajo”.

L’any 1943, per ordre governativa del nou règim, s’incauta l’edifici del carrer Jovara, 287-289. on s'hi instal·la el “Frente de Juventudes”.

Local confiscat pel Frente de Juventudes

L’any 1947, es compra la casa del carrer Església 207.

L'any 1958, es funda la “Panificadora Moderna de Calella, S.L., la Cooperativa hi aporta 224.500 Ptes. amb 449 participacions.

L’any 1964, la Cooperativa l’Amistat s’unifica amb la Cooperativa La Pau. Se celebra, per primera vegada, el dia de la “Dona Cooperadora”.

L’any 1967, es creen les seccions Cultural i Folklòrica i es comencen a fer sortides i excursions. El 21 de novembre, essent secretari en Francesc Grau, es tornen a redactar les actes en català (cosa que no es feia des dels temps de la República).

festa_85_anys_08.12.2014.jpg

 

L'any 1970, s'acorda demanar al “Frente de Juventudes” que deixi el pati, propietat de la Cooperativa, i també el local. Es rep resposta oficial dient que, en aquest tema, no es cedirà ni un pam.

L'any 1971, a petició dels socis es fan les primeres gestions per a disposar d'un casal. En aquell període existien dues sucursals de la Cooperativa (al carrer Bisbe Sivilla i al carrer de Sant Josep) que funcionen molt bé.

L'any 1972, entrem a “Uniconsum” (societat de diverses cooperatives) per unificar les compres. Aquest mateix any s'inaugura el cafè social (provisional). També s'aixeca un acte notarial contra “Falange Española” per haver començat unes obres, no permeses, a l'edifici de la nostra propietat.

L'any 1973, s'adopta el nom definitiu de “Cooperativa l'Amistat”.

L'any 1977, hi ha un nou tràmit sobre els locals usurpats per la dictadura i es recuperen els del carrer Església, 206-208 i Jovara, 287-289.

L'any 1979, es constata que, les tres botigues de queviures, no van bé.

L'any 1980, es fan compres, en conjunt, amb les cooperatives “Unió” de Canet i “La Malgratense” de Malgrat. Aquesta unió no funciona donat que ens produeixen forces pèrdues.

L'any 1983 es comencen les obres del carrer Jovara-Església: dos blocs de pisos, una zona soterrada de pàrquing i un local comercial per a ubicar-hi la botiga de la Cooperativa.

L'any 1986, s'acaben les obres de construcció del pàrquing del carrer Jovara.

L'any 1987, es declara insolvent “Procos” (que era la constructora dels blocs de pisos). En aplicació de la condició resolutòria del contracte, la Cooperativa, passa a ser la propietària de 5 pisos.

L'any 1989, en una votació dels socis es decideix la destitució del Consell Rector i entra una nova Junta presidida pel Sr. Frederic Forest i Gili. En aquesta mateixa assemblea es decideix cedir l'explotació de la botiga del carrer Església a “Supermercats Vial” i, la Cooperativa, va deixar de vendre directament als seus socis.

L'any 1990, davant la crisi econòmica per la que travessa la Cooperativa es produeix un increment important d'altes de socis. Neix una demanda de posar, a disposició dels socis, espais d'esplai i lleure.

L'any 1991, comencen les obres del nou Casal i, posteriorment, es lloga el local a “Cafeteries del Maresme” (“Canapé”) i es compra l'edifici del carrer Amadeu, 55 (on ara hi ha la Sala d'Exposicions).

L'any 1992, concretament, el 13 de desembre (essent president el Sr. Àngel Badalló i Cabutí) es procedeix a la inauguració del nou Casal que consta de planta baixa: destinada a cafè i sala de trobada, primer pis: biblioteca, sala d'actes i una sala que es va llogar a la “Penya Solera” i el segon pis que es destina a Secretaria, Dispensari, Sala d'Escacs, Puntes de Coixí i Costura i Confecció.

L'any 1993, amb la venda dels cinc pisos que posseíem al carrer Jovara es comença a rebaixar el deute amb els bancs.

L'any 1995 s'aprova l'anagrama nou de la Cooperativa.

L'any 1998, hi ha un acord de no revisar més arxius antics de socis després de més de deu anys de recerques i avisos.

L'any 1999, s'acorda publicar, mensualment, una circular dirigida als socis amb la informació de les activitats previstes.

L'any 2002, es comença a homenatjar els socis de més de 85 anys (amb una antiguitat mínima de 15 anys).

L'any 2005, sota la presidència del Sr. Àngel Badalló i Cabutí, celebrem el primer centenari de l'existència de l'entitat. Es fan diversos actes: missa, audició de sardanes, dinar de germanor, concert i ball. La Junta de la Cooperativa va encarregar, al Sr. Jordi Feliu (músic calellenc) la composició d'una sardana a la qual se li va posar el títol de “Cent anys d'amistat”.

En l'Assemblea Extraordinària del dia 11 de desembre del 2005, es proposa com a President de l'entitat el Sr. Domènec Codina i Sarquella el qual és elegit per unanimitat.

Des del 2006 fins al dia d'avui (març 2015) s'ha incrementat l'assistència als socis en els dispensaris, els viatges, les festes populars, les conferències. També es dóna acolliment a l”Aula d'Extensió Universitària”.

L'any 2011, en l'Assemblea Extraordinària del dia 11 de desembre del 2011, és elegit, president de la Cooperativa, el Sr. Joaquim Rey i Llobet. Es constitueix la nova Junta Rectora amb els següents membres:

President: Joaquim Rey i Llobet

Vicepresident: Josep Costa i Valls

Tresorer: Joan Rocafort i Güell

Secretari: Joan Masvidal i Pérez

Vocals: Francesc Ribot i Flores, Albert Pi i Rangel, Joaquim Vergés i Rovira, Enric Vives i Gelmà, Dolors Andreu i Clañach.

Socis col·laboradors: Domènec Codina i Sarquella, Pere Alarcón i Navarro, Pilar Llacuna i Borrell, Manel Salicrú i Fernández.

Després de diversos canvis la Junta Rectora actual (març 2015) és la següent:

President: Joaquim Rey i Llobet

Vicepresident: Josep Costa i Valls

Tresorer: Joan Rocafort i Güell

Secretari: Josep Gibert i Gurri

Vocal Social: Pilar Llacuna i Borrell

Vocal Dispensari: Albert Pi i Rangel

Vocal Pàrquings: Joaquim Vergés i Rovira

Vocal de Serveis: Enric Vives i Gelmà

Vocal de Comptabilitat: Pere Vidal i Passols

Socis col·laboradors: Domènec Codina i Sarquella, Joan Masvidal i Pérez.